جەگی دیجیتاڵی پڕۆوین

rebwar haji

ئەندام
باشترین جەگی دیجیتاڵی و سەحنی یەک متری
دیشگەردان.
زیاتر لە 20 مەجموعە دەهێنێ و سگناڵی زۆرباشە.
پێویستی بە وەیاری زیادە نیە و تەنها بە وەیاری اڵنبی کاردەکات.
باشترین سەحن و جەگە بۆ خۆڕاگری لە ڕەشەباو باران.
بە تاکو کۆ لامان دەست دەکەوێ.
وەستای شارەزا دێت بۆ ماڵەکانتان بۆ بەستنی .
PROWEEN
 
Top