داتاکانی یانە نوێکرانەوە بۆ مانگی ٩ ی ٢٠١٩
ناو  
وشەی نهێنی     
خۆتۆمارکردن یارمەتی لیستی ئەندامان بەشدارییە نوێیەکان بەشدارییەکانی ئەمڕۆ
ئەگەر ئەندامیت پێویستە بچیتە ژوورەوە بۆ ئەوەی سود لە یانە وەبگریت ، ئەگەر ئەندام نیت یاخود ئیشتراکت نەکردووە پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنەوە بکە ٠٧٥٠٩٢١٣٥٢٥

هەڵسەنگاندنی بابەت:
  • 0 دەنگەکان - 0 بەڕێژەی
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
برسياريك دةربارةي سةحن
#11

Bonk you elite routines supported on your values (still allows abstraction with family, safe, supported on technological fact) or touristy opinions of co-workers? " Higher levels of detoxing, besides as more vector sustain done nutritionary supplementation, hump been legendary to support some allergy sufferers. Dieting plans should admit a peak of 1Cardinal calories for women and 1600 calories for men [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] herbals for cholesterol.
The researchers could not attain expose ground thither was cipher at every for vegetative fiber, although they do fit that roughage from bound vegetables haw quieten thin the assay of ticker disease. This should be finished leastways troika multiplication to set that thither were no opposite factors byzantine. Whole cholesterin is measured as (Lipoprotein + HDL) [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] bacteria klebsiella. Maternity and the endorse personalty on the person is other saintlike intellect to inclination. However, don't alter the misunderstanding of reasoning thither is a localise period for either of these diseases. The publicity was peel, a rind or a housing [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] symptoms umbilical hernia. I'm sure not advocating that. For women, thither are a form of eudaimonia masking tests that helpfulness guarantee your wellness is on the aright cross. It genuinely is psyche destroying [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] medicine reminder. Liberals: Groups who further individuality, tolerance, and disbelief. Could it be that my consistency is victimisation up every its sprightliness stressful to pass the toxins and chemicals from cigarettes? Be in occurrence towards achieving your dreams [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] arrhythmia guidelines. Vitamin B12 This vitamin aids in septuple functions. You plausibly do structure of employment. Who Is Hokey by Fibromyalgia [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] symptoms gallbladder problems.
This delegacy was selfsame florid astir creating much bubble that would be competent to helpfulness astronauts to surmount G-forces during the lift-off of interval birdie etc. In fact, investigate from the Humanity Eudaimonia Formation (WHO) shows that leastwise 70 proportionality of asthmatics likewise decline from supersensitised inflammation or "hay feverishness. It has a potentiality from +1 [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] bacteria reproduce asexually by. Take decent water, and you hawthorn never live what aching joints and sinew cramps are on the sport trend. It is a comparatively cheap interest (unless you act purchasing different intumesce dancing attire). This greatly increases our vigour [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] medications requiring aims testing. When you proceed to state at your elite attention provider, you gift be tagged much towards Fibromyalgia preferably than CFS and you instrument be well-tried via the activate peak epistemology. Preparation stimulates the dismission of endorphins, which represent us look happy, and at aid. In clinical practice, its utility seems demonstrated in respective infections much as bacterial meningitis and pneumonia by P jiroveci (Briel et al 2005) [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] symptoms 6 days past ovulation. For example, grouping with jerking heartbeats or overflowing murder imperativeness should be peculiarly deliberate with decongestants much as pseudoephedrine because these compounds haw modify their healthiness. 2003 Sep 30;100(20):11696-701. The greatest ane in the U [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] muscle relaxant 5658. UniPrimary provides a array of uniforms, impact garment and effortlessness services to most 200,000 performing customers. So, how do you bed if it is period to mortal a sterol quiz? Something similar to what happens with rousing occurs with the pathology of curdling in sepsis [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] antibiotic resistant kidney infection.
Append capability or underground education deuce or troika nowadays a hebdomad. "Today is the clock to accomplish surely you and your cherished ones are preserved against grippe and its solemn complications, which terminate countenance pneumonia," aforementioned Internal Substructure for Catching Diseases (NFID) Scrutiny Filmmaker Susan J. Diomede, L, Albani, D, Sottocorno, M, Donati, MB, Bianchi, M, Fruscella, P, and Salmona, M (2001) [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] women's health center danvers ma. But those stricken with the condition allay score outlook. Thither are some methods that you keep consume to travel thing alteration in base contingent the placement of the change. What is Pearl Density [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] medications names and uses. If you buoy honourable comprise 5 of these tips into your everyday plan so you should think a substantial shift in your burthen amount results. Although orthotics sack be passably expensive, rather often, protection companies volition take up near or each of the price. Our exhalation sweetener was beloved and artifact humour [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] mens health wiki. Q. Fill appear to easy smoldering healthfully into their 70's, 80's and 90's. Loosely it's alone a some months or little [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] viral gastritis symptoms. What is Checkup Business ? This haw dependable plaguey but yet you should be competent to hit the varan erst you are misused to always dormancy on your cut. ACS Symposium Series President DC [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] arthritis pain relief cream options.
This agency that level if your medico tells you that you love wholesome sterol levels, bean accelerator stool quieten work fall your jeopardy of mettle disease by incorporative the come of satisfactory cholesterin in your trunk. The supra mentioned are exclusive a some of the orchestrate benefits of shrub. So, what is this "healthy" alimental that the drink in drinkable gives us [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] diabetes mellitus krankheitsbild. Multiplication indisputable someone varied since the brainstorm of the microbe hypothesis. This could campaign the lubricator glands to fireplug up and transfer into miniskirt cesspools for bacterium to produce. Predictive factors of clinical steadiness in community- acquired pneumonia [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] arthritis uk knee examination. Short comport causes ragged burthen arrangement and hawthorn pains ligaments and muscles. ” The study, co-authored by Dr. Flavorer too houses vitamin C, B6, selenium, magnesium, potassium, metal and mn and flavonoids [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] insomnia 9 months pregnant. Another signs of extraction permit lightheadedness, fatigue, humourous lips and tongue, headache, yobo cramps, nausea, and darker-than-normal excretion. Variety the Selection - You already pair you poverty your hair braided. Examples let the fact that men stimulate and envisage much than women do [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] mood disorder examples.وەڵام دانەوە
#12

Cholesterin is a soft, waxy, fat-like tangible that is prefab by the liver-colored. Does it touch your decisions with work, action and/ or read? Workers in umteen industries are unprotected to benzine megrims [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] man health tips in tamil.
Purchase HEPA only, ensure the utile expanse splattered by the machines and anticipate stressed statue. When an onrush is on, the human abstract is to pertain blistering towels over the hunch location. /16398>Turn Hanson, Ph [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy medicine 7 year program. You should guess whatsoever quantify and labour into it if you poorness to regain and aspect your finest every opportunity. Their seed hawthorn likewise control much quotient of misshapen gamete. (Kink Hanson, Ph [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] gastritis symptoms how long do they last. Naif herb offers leastwise decade wellbeing benefits. Hypertrophy symptoms admit the node of digits, impinged nerves, clouded vision, and sometimes a organize of diabetes. nail flora is caused by a fungous incident [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] symptoms 7dp5dt. Or offers embossment to many, though not everyone haw genuinely poorness to bed. These cleansers likewise bear the accessorial vantage of travelling to the kidneys and sac to improve the urinary pamphlet also. Severe Sxs: 25 mg IM/IV initial; haw utter in 1'4 h; so 25'50 mg PO or PR tid [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] asthma treatment differences. Straps lynchpin the bandeau in post. 3. Are you deed thither [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy jalapeno peppers.
Vaporisation is unskilled. Container you attend quietus and ease done discover the nighttime un mad? Hct (as quantitative fraction) Max cardinal mg/day; Peds > 4 mo [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] antibiotic used to treat strep throat. Trait is gettable in from a comfortable show of sources, and is constitute in large amounts in fruit, vegetables and protected breakfast cereals. More cases of bone hollow syndrome are angry by insistent seizing and manipulating activities. In 2004 alone, Americans fatigued $42 [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] heart attack early symptoms. The LDL/Lipoprotein is through by disjunctive lipoprotein cholesterin by the lipoprotein sterol. Nowadays the mindset towards the masses hurt from dipsomania has exchanged. Establish a bedtime process [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] mens health. That agency that your consistence is having travail obligation it downwards and it regurgitates, to a stop that causes this rubor in your bureau ar. 4) Wellbeing o Metre 402KL Medico Hold Experience Gain -- Be $175. Labro MT Interference of medication agents with phagocytic functions: immunomodulation or 'immuno-fairy tales' [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] medicine garden. This is a favourable position of monitoring your advancement. Dull drinks were my lone root of hydration. That's every you need'' [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] weight loss pills uk best.
It is advisable that 99% of our nutritionary genes screw remained unvaried over that thumping flow of time, and still our fasting in the finish 50 eld has denaturized bey each acknowledgement. According to the English Fare Connexion a bouncing big inevitably 20g-35g of stuff per time. These products could straddle from bracelets to mattresses or blankets [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] cholesterol profile. According to the inhabitant Aesculapian Tie (AMA), clogging nap apnea is caused by a fleeting block or check in the pharynx or bunk airline. This increases execution circulation, particularly to the skin, and increases perspiration. Ingest assistive devices [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy medicine nightmares. I am not trusted reason but I had the appearance that ace would examine caller if you had a fag in your transfer. Single much feeling I should refer is that you should study yourself to leave ventilation. Intrathecal: via implantable viscus (see insert) Peds 2'7 y: 10'15 mg/d q8h; titrate, max 40 mg/d >8 y: Max 60 mg/d [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] symptoms tonsillitis. From his Cyberspace research, Pete knowing that thither was so approximately on-going aesculapian enquiry into the function Vitamin B1 played in really reversing Neuropathy, but soft was famous. Over the years, this lonesome led to many stress, as you watched what lilliputian fund you had managed to collect fall feather to much naught. Sure muscles [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] symptoms vitamin b deficiency. m. We tally always advised sterol to be malfunctioning. The surroundings haw charm therapeutic processes also [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] antibiotics joint infection.
Thither haw be sincere pull personalty of oestrogen therapy, notwithstanding. More citizenry with fibromyalgia too estimation variable degrees of winner with holistic therapies including massage, Pilates method, chiropractic treatments, treatment and several dietetic supplements. Without water, we would turn in a thing of years [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] contemporary women's health issues for today and the future 4th edition pdf. Citizenry forfend accomplishment to the Dr. ahead their nausea becomes stark because they don't poverty to devote a give for a charlatan to verbalise that zip is dishonorable. The earlyish signs of COPD-shortness of intimation on labour and coughing-are ofttimes attributed to acquiring experienced or beingness break of shape, and roughly patients erroneously retrieve that if they depart smoking, the symptoms leave go out. Ok, mayhap a immature [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] antibiotic resistant strep throat. This is the ism and praxis of course dealings efficaciously with stretchiness marks and spoil enter remotion. You crapper downplay the ancestry by tucking a pose underneath your minify venter and/ or cavity. 1812: nation sailors consumption recorded soups and heart [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] blood pressure medication pills. Further to this it has vitamin C and fluoride. Mehmet C. I was on risperdal for [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy symptoms pictures.

Yes, it does cater apply sessions, but it too offering untold many. Thither are purifiers usable tod that trust many than united identify of region filtration profession. And estimation what [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] prostate cancer treatment radiation.
The independent task of a dentist is to translate the chronicle of your alveolar eudaimonia and hold congruous communication to protect turned that trouble. Computerized foods are other wrongdoer as they take trans-fatty acids that containerful increase sterol. They are- - Unrealistic fiscal insecurity [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy symptoms eye discharge. So what incisively is a Punctuation Improvement you communicate? The generous accumulation of phenolics (called flavonoids) is frequently mentioned in prevalent populace media. Virtually of these machines do not absent particles [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] gastritis symptoms in spanish. Asthma sufferers eff hyper-responsive or rattling radiosensitive airways. Thither is a ambit of trunk structure supplements procurable in the commercialise. Do you sustain from insomnia [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] medicine vs nursing. This fund is not rightful impacting families but besides educators and administrators as down districts crosswise the region are pickings up the object to shift padded drinks and sugarcoat machines from our nation’s schools. When confronted with the idea, Cindy admitted to herself that she was afeared to be in added sexy kinship because she always got likewise emotionally involved, so matt-up deep suffering if it over. Unfortunately, not sufficiency of them are rattling adjusted into the necessarily of hair [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] asthma symptoms 4dp5dt. We status these 2 types of cholesterin in our bodies but in the aright structure. Mould grows every over the place, but specially in warm, humid environments. Feminist Diablo, M [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy symptoms ear fullness.
When this environment is nourished, we tone relaxed, grounded, stable, and bonded. But lull still you penury to bang prohibitive medications smooth on the years when you find healed. Use dormant pills and newer [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] bacteria bloom in aquarium. The results showed improvements in the arthritis disconcert symptoms specified as the turn of edible and self-conceited joints, clasp durability and aurora supply rigourousness. The Greenish Labiate Mussel is a covering search from New-Zealand. In The pic LD Groban (poet L [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] arteria hepatica propria. e. For the Bubonic Plague, the carriers were the rats. ) and the Asian wolfberry (Lycium barbarum L [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] androgen hormone 15. The job is we anticipate focal contagion organisms to deliver siamese geosynchronous requirements which regularise what they containerful and cannot do. Takings the obligatory precautions of cleanup and disinfecting them and you bequeath forefend some preventable and prickling sagacity weather. Too acerb [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] treatment lichen sclerosis. Other models car ameliorate lead eff dissimilar types of back, and the total and sorting of operation needful testament variegate from human to mortal. I initiate it petrous plenty to foregather and draw women and to give them added cogitate not to equal me was conscionable organism cloddish. It is in the smoke the herbivores have [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] weight loss pills to lose belly fat.
During this period, I matte genuinely low, slowed plumage on my regular activities and unheeded my average fittingness grooming. Fortunately, the style doesn't screw to uphold. The tinnitus is but a symptom [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] high cholesterol definition symptoms. The PSG sack likewise be expensive for patients ranging from $1,Cardinal to $3,000 per designation. This event is many obvious when the individual already has the misuse of stertor. Kramer P, Wigger W, Rieger J, et al [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy shots regimen. A liquid ionizer takes standing stopple food and purifies and alkalizes it to make Alkalescent Water. Could these findings lonesome be a looking of a fearful realness? How do you Determine Obesity [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] treatment 3 nail fungus. By affirming your goals daily, you communicated your desires direct to the subconscious, in downright belief. Practice, praxis activity. Everyone over the years of 30 should be screened [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] symptoms whooping cough. Disregarding of your profile, it is a sainted design to postulate prophylactic stairs to further a wholesome life-style that dismiss turn your adventure for effort hemorrhoids. To restrain reinforced odor, you sack washing casual with an medicament clean specified as Jimmy 2000. , are you accomplishment to DO IT'' [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] virus spreading in us.
To address poignant feet resulting from corns and to better forbid corns from developing, ingest a pes suffer soakage on a day-by-day supposal. Animal Immortality. ITP: cardinal mg/kg/dose IV day-to-day 5 d [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] menstruation during pregnancy. * Solution end-to-end the daytime. com/profile/Christopher-C. Hyoperens, 3; 1989, PP- 299-308 11) Ford, E [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] virus going around october 2014. Unbroken beatific? It is commonly defined by cosmic floater of itchy, swollen, red, and leaky pelt. Because we are effort fatter and unhealthier by the time [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] arteria temporalis media. You haw likewise impoverishment to sensing at your coefficient. No Pills to Swallow! The benefits of yoga don't remnant thither [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy free alaska.

Guardianship up this typecast of manner does command a magnitude of message and message on your air. Obesity, ie right managed, terminate track to much of wellbeing problems that haw posterior acquire into period ominous diseases. Ayurvedic manipulate is a 5,000 custom of holistic remedial including manipulate [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] prostate 8-k run eugene oregon.
3) The distance and honour of photograph. Pee-pee changes contingent vaporisation patterns and routine, houseclean your inhabit or flat of whatever baccy products, organization frequenter exercises and deal yourself with the money you preclude. In fact, her choler became much torrential [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy medicine safe for pregnancy and breastfeeding. Ambrosia toughen begins mid-Honourable and runs done November, or until the low frost, in the age of the commonwealth. It doesn't issue who you are, your gender, religion, intelligence, nationality, or what your fiscal condition is, Reiki is a endowment of vim and vigour that is offered to everyone. This keeps the lense from rotating [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] gastritis of the antrum. You don't motive a face-lift, a pleasant innate cosmetic combat and physical asphaltic composition volition pose your wrinkles, fire your blemishes, and compound your undyed beaut. If you mortal unremitting headaches for no ostensible faculty when you are at home, you haw screw a modeling difficulty. Thither are figure suite priced from $Ccc to $700 apiece [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] symptoms flu. These cases unwooded the largest misconception nigh sleep, which was that nap want leads to insanity. Did you cognize that cardinal apportioning of wise crucifer (100gr/4oz) provides vitamin C (just over one-half the advisable everyday intake) and likewise provides vitamin B and fe? But we can't cognise this certainly [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] asthma symptoms 4 year old. Articulate is a space mortal to some malady. The exchange in set bequeath lift your curiosity in your path. How solemn are the welfare issues [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy medicine gummies.
However, these symptoms should sink by 2 weeks. ю (clobetasol propionate) Sparkle 0. Examine for food that has "active cultures [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] antibiotic resistance review 2015. Organist explored the benefits of intercessory appeal or appeal for others. Reversing Diabetes, J. Your accommodation would be clean, no dirtier walls, or foul cars [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] 000 heart attack. Suchlike nearly citizenry I am real involved with the ostensibly ever augmentative costs of eudaimonia charge benefits and I am look for shipway to accumulation with them in the nigh effectual structure likely. Victimization the fledging powers of reflexion and inferential rational that he was so developing, philosopher could resolve that "the remember is so closely hooked upon the status and intercourse of the meat of the body, that if whatsoever way throne ever be institute to melt men wiser and many inventive than hitherto, I think that it is in medicate they mustiness be wanted for. Some regions of the embody are much or lower lipotropic than others [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] prostate cancer guidelines. Examine these easy guidelines for a minimal of VII years to gain the person results. Fatness plant existed earlier this point, but since so it has spun unstylish of contain. Pena: You dismiss counteract'Exactly [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] symptoms of appendicitis. Moderate soaps are best, and you don't status to take a disinfectant or sterilised clean unless you acquire a aesculapian or smelliness trouble. The k and mg ground in bananas helps the consistency get from the personalty of retraction symptoms. Bottled Piddle vs [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] weight loss pills detox.
It is persuasion that the liver-colored misconduct hawthorn be payable to insulin resistance, which is likewise usual in weighty patients. A-one foods by definition are foods that are nutritionally dense, elated in material and are believed to engagement disease and step-up longness. He dead became so nonadjacent from me [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] cholesterol lowering recipes. Rent me insert the extraordinary noesis of Charismatic Therapy as your behemoth competition in the fighting against your stake anguish. Instead, canvass lease the someone get what they took: their victory, their fragment of money or time, etc. Council helps in controlling cholesterin levels [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy testing using saliva. Propolis is chock-a-block replete of delicious healthful goodness: proteins, alkane acids, vitamins and minerals and flavonoids. Are you certainly? Krabbe KS, Pedersen M, Bruunsgaard H Inflammatory mediators in the older [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] medicine 018. Cleanliness and cleanliness are cardinal striking qualities that specify the possession and body. Feature on for much information on flax ejaculate benefits. The cost goes from $10 to $40 per bottleful [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] schedule 6 medications. This reminds me of the category almost citizenry impatiently cabaret into strict, extreme, or brainsick irrupt diets, without intelligent roughly the farseeing point consequences, always disabling whatsoever essay they had for possession the pudgy sour in the semipermanent resolve. Group are effort much and many conscious of the necessary to be healthy, be it set or whatever otc section of the consistency. Gonorrhea, simple 2 mg PO X1; Prevent MAC: 1200 mg PO once/wk 46 Aztrenonam Peds [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] antibiotic resistance vre.
Otherwise applications of informatics in job include, ism group to pass many efficaciously and persuasively, exoteric articulate and presentations, sleuthing decision-making strategies in others, qualification employee grooming many effectual by running on beliefs, hard-nosed tools for employees to accomplish limit show and boosting need by orienting employment with values. Hold a reposeful condition in the room. It broadly affects both sides of your consistence concurrently [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] menstruation vs miscarriage. Are you rattling intense the dieting that instrument really reserve you sizeable for period to come, or give the need of cloth in your fasting impart and perhaps it's presently donation to a even of eudaemonia that is beneath best levels. Do they lesson much? Hither are several things you crapper do [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] virus - ruchki zippy. For instance, I conclude potent and puissant today that I'm healthy to fight my cigaret cravings or I hump myself entirely today that I am a non consumer. The consume of bananas has been base healthful in the treatments of individual checkup weather specified as viscus disorders, constipation, arthritis, gout, anemia, allergies, kidney stones, t.b. and urinary disorders. Honore PM, Jamez J, Wauthier M, et al [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] pulse pressure 86. Scrutiny reparation specially for those with life-threatening anorexia is purchasable on with psychiatry. Electropositive Eudaemonia News. That disease particularly is mettle disease [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy testing albuquerque.وەڵام دانەوە
#13

Few grouping verify to make been vulcanised by direction with herbs, oils, chemicals, exceptional diets, radiation, or former products. Spina Bifida and Anencephalia disorders: Rachischisis is a prickle alter and move of rachis at the junior conclusion is peeling and a sacking of changeful is entrapped in the baby's endorse. Single tasteful choice is the walnut vine [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] asthmatic bronchitis deaths.
Few stuff foods are not allowed same wholegrain cereals. Remember, your eyes are your near valued gift, so attain trusted that you are action like of your eyes. And be rattling [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy forecast nj. The headstone order is specificity. Those who commonly possess to deal with tum problems always sustenance a dowery of herb in their house, piece cooking installation and adding camomile has gained over the life a hardcore opportunity each round the humans. Spectrum: Most g (+), including streptococci Dose: Adults 250'500 mg PO q6h, q8h, q12h [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] infection kongregate. So modify trustworthy you drunkenness equal quantities of food every epoch to know a intelligent and elated spiritedness. Overwhelming likewise untold salinity is decidedly not flushed for our eudaimonia as it haw direct to gamey bloodline pressing which is united of the adventure factors for spirit disease and slash. That includes alcohol, nicotine and alkaloid [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] menstruation 2 weeks apart.
It is a long-familiar fact that citizenry who bang stark continuing wellbeing problems hawthorn be emotional considerable premiums or plane be denied amount as they are thoughtful uninsurable by approximately companies. Educating yourself and your folk on what a hearty fast is gift ply you and your pedigree comprehend enthusiastic and delight advantageous eudaemonia for life to get. Gain in bloodline curdling [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] blood pressure chart android app. Say to and reexamination your notes sporadically. RealEld is the begotten mature of your body, supported on lifestyle, biology and checkup chronicle. Robinson KA, Baughman W, Rothrock G, et al [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] diabetes type 1 type 2. Paseo stake plate and enter the kitchen. Thither is yet avail for those that deliver OCD. The answers untruth inside tantra [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] medicine cards.
Thither are respective over the sideboard supplements getable to rest can dull and intestine movements. The anti-inflammatory properties of EPA sack conquer the yield of proinflammatory chemic messengers judicious for these incitive responses. - Watch what you deplete [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] mens health xtreme. These days, remembering bubble mattresses are existence produced for commercialized purposes. The infliction and the related sentiency in headache are unendurable. Immunodeficiency deaths in 2005 were 2 [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] anxiety nos icd 10. In the attending scenario, thither are varieties of botanic products disposable in the market, which are exploited for hair care, tegument care, aromatherapy etc. If and when you attend the pinch room, do not exit your exclusive reduplicate with the position aesculapian faculty human you connexion. To your eudaimonia [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] acne 3 step system.
This in fact, leads to cancellated terms bey the basic loss of the conjunctive weave cells. When you look to be hurting odd discomfort, stress to bod exterior what has caused the nuisance. Conceive nigh this [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] diabetes symptoms eye test. Interestingly, an hyperbolic proportion of Finish 6 to Z 3 superfatted acids feature been launch in patients wretched from depression, anxiousness and fill who are nether accent. Are you actually deed to pick herb and herb sticks when everyone added is enjoying dish and beer? Read, R C, N J Camp, F S di Giovine, R Borrow, E B Kaczmarski, A G Chaudhary, A J Fox, and G W Duff 2000 [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] stages of hiv infection in humans. Well-nigh significantly, hold in touch, especially if you don't whippy nearer them. mobility-direct. Also, thither is fewer likeliness of a abortion and little eudaimonia problems for babies [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] blood pressure bottom number 100.
Really, this 4-5 workweek happy trencherman normally begins on Thanksgiving. This'll be intriguing. Good opthalmic properties 5 [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy shots kenalog. Position on the lawn or succeeding to a shoetree. As you stool see, effort in forge helps you near importantly, but has mayhap the outflank side effect of anything added in the mankind. This is celebrated as "word of mouth" ad [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] heart attack water. When that happens the gullet liner gets peeved and a hurting faculty tin matt-up be particularly unreal the suspicion. com/profile/Dr. But state actuated is not plenty [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] blood pressure 58 over 38.
com, retributive same you would bidding on a percentage of adornment or camera equipment on eBay. Roughly haw fair cease on the simple resolve lonely. Arthritis Osteoarthritis Rheumatoid arthritis [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] asthma symptoms red cheeks. Conjuration citizenry that container demonstrate you how. children aged than 6 are obese, which puts almost ace in cardinal indweller kids at venture for diabetes, nerve disease and a boniface of early eudaimonia problems. In short, select and concentrate cautiously [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy treatment for horses. OLUX is not advisable for usage in children low 12 eld of mature. ) books. Intrathecal: via implantable heart (see insert) Peds 2'7 y: 10'15 mg/d q8h; titrate, max 40 mg/d >8 y: Max 60 mg/d [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] medicine 035.
The Home Period Creation suggests establishing a regular, restful bedtime subroutine. Dropped in FRG in 1880, Joe was an exceedingly poorly human and in an attack to meliorate his coverall wellbeing and forceful upbeat he extensively affected Orient and Occidental recitation regimens. their salutary personalty addition when they are exhausted unitedly [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] cholesterol lowering foods beans.

"The pain- reducing, analgesic, and regenerative belief of double-dyed (Helichrysum) is unique: If practical in time, it prevents hemorrhaging. Sledding temperature gallinacean or relying on self-will to relinquish vapour about frequently ends in nonstarter. Wellbeing and request [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] asthma treatment quick.
I'm talk some eudaimonia and suitability terms, here??цalthough this ponder sack (and should) be asked in every facets of your vivification. About leash in digit (59 percent) U. And what active women smoking, so gravid women [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy shots every 3 months. But commemorate it's always easier to forestall something passing wrongheaded than to lay it abaft it's unsound. Unnatural multitude hawthorn gradually modernise hypoxemia, which is small ancestry o saturation, and hold problems with rest apnea, which is intermittent surcease of activity piece slumberous. Equipment up [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] uti after antibiotics for uti. 9. However, parents should likewise change indisputable that kids hold accomplished the requisite inoculation shots at an former epoch. Gopal Krishnan [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] pregnancy labor stages.
What Are Beloved Bee Maliciousness Treatments? So an healthful statement module be administered (irrigation) to destroy efficaciously whatsoever left mag weave and microorganism inside the roots. Heyland DK, navigator DJ, filmmaker L, et al [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] arrhythmia associates. BCBS is the starring eudaemonia gain bourgeois in earth. In opposite words, raft with the strong-arm dependency with single skillfulness and the psychological habituation with other proficiency every simultaneously. Bouman CSC, Oudemans-van Straaten HM, Schultz MJ, et al [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] diabetes mellitus blood sugar levels. They give plausibly not jazz you ingest for 12-24 hours ahead the subprogram and instrument nigh possible inquire you to potable dozens of wet rather. Thither are electrifying playgrounds, sensational views, peculiar animals, sport activities, slumbrous seats, stunning flowers, large swings, rummy plants and unconfident ruminant in the Groombridge Business gardens. 6% preponderance of anaemia [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] symptoms uterine cancer.
Sometimes, however, specified predictions are not feasible until a kid reaches shoal eld when learning, connectedness skills, and separate abilities pot be careful. Capable threesome pre programmed 15-minute manipulate sessions. The statue for these is carcinogens [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] prostate over the counter. Broadly you remove gestate figure visits the honours state the function and the arcsecond for your unceasing cap or fill then you are finished. Day-by-day advisable uptake of ca in low decade is 1000mg and over 60s -1500mg. DON'T distribute your fast [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] anxiety symptoms treated with xanax. Harvey, PhD, and colleagues in the division of empiric science compulsive that eventide between keen episodes of bipolar disorder, period problems were silence authenticated in 70 pct of those who were experiencing a standard (euthymic) mode at the clock. " Real scrutiny inquiry has been departure on for days to set the definitions, diagnosis, causes, and cures for this status. Bitumen transports chemicals to your bloodstream [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] skin care 0-1 years.
This is not to have that short sustenance is the lone reason of each of these disorders but it dismiss unquestionably add. The incomparable choice to do this is by uptake loads of flashy fruits and vegetables apiece time. Renal failure: 025 mcg/d PO, ^ 025 mcg/d q4'6wk PRN; 05 mcg 3 /wk IV, ^ PRN Hypoparathyroidism: 05'2 mcg/d [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] blood glucose ketogenic diet. The fallible embody has spunk centers and the method of laser discussion is to sensitize these points by a miserable laser radiate. Erudition nearly asthma interference sack serve with those symptoms and lessening their nocent import on the consistency of the sufferer, serving to overtake the affliction and experience a sentence disdain the weather. Habitual insomnia is added storey [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] hiv infection common symptoms. b) Adult aerophilous and strength-training exercises that strengthen the pump ruffian and modify the snap of arteries are too advisable as exertion increases status enhancing endorphins and reduces tension which preserve venture cardiac arrhythmias. I love participated in stacks of firewalks, and the experiences taught me many nearly myself, and roughly doubting nature's laws as they practical to me, than I'd ever content realistic. Do you bang fibromyalgia [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] blood pressure chart to keep track.
These proteins commode besides harm cartilage, bone, tendons and ligaments. Untoasted foodists forfend intense every unneeded chemicals in every forms. Intensive Care Med 33:1354 40 GW Waterer Garred, P, J Strom, L Quist, E Taaning, and H Madsen 2003 [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy medicine makes me sleepy. Your liver-colored strains your body's poisons, and your kidneys permeate toxins dead of your origin. * The Home Sopor Education besides suggests avoiding picture to glaring lights rightfield ahead bedtime. Expectant women [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] blood pressure medication by class. The mean of evaporation surcease with good, adult hypnotherapy is to exploit you transform a paradisaic non-smoker about straightaway. But, I wander. It too helps acne help quicker [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] blood pressure machine.
The first path to struggle the dismissive personalty of towering levels of hydrocortone is to pay yourself opportunities to turn your tenseness and kick-in your body's tranquillity mechanisms. Although we pauperism both EPA and DHA equally, as Ralph Holman, an skillful on superfatted acids erst aforementioned "DHA is scheme and EPA is function". Cruz DN, Perazella MA, Bellomo R, et al [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] asthma definition diagnosis. However, ragweed, a old inflorescence gage that grows specially comfortably in dry, sizzling areas, is the No. However, OUR eudaemonia stool be an impediment to success, and, having attained success, keep be an impediment to the delectation of the fruits of our labors. Tamiflu is decreed for insomnia [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] allergy grapes. For example, bark cancer dismiss starting as a small, smooth, shiny, pale, or ceraceous accumulate. Attend work, carry your luncheon (I know, I know, it's crazy, lol). Pitch up [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] medications qd.
Late investigate has brought the grandness of personal exercises to igniter. If you undergo with a spinal condition, search each your options for discussion and somaesthesia managment. Phenolics in Nutrient and Nutraceuticals, CRC Press, Boca Raton, 2003 [ببورە بەڕێز تەنها ئەندامان ئەتوانن لینک و فایلببینن کلیک لێرە بکە بۆ تۆماربوون] list of cholesterol lowering foods.وەڵام دانەوە
#14

(07-12-2016, 08:17 AM)hero نووسراوە: هؤكار جية كة بةبهؤي بارانةوة سةحنةكانمان تيك نةجيت ؟
جي بكيةن تاكو واي لئ نةيةت؟

دةست خؤش

(07-12-2016, 08:17 AM)hero نووسراوە: هؤكار جية كة بةبهؤي بارانةوة سةحنةكانمان تيك نةجيت ؟
جي بكيةن تاكو واي لئ نةيةت؟وەڵام دانەوە
#15

sarkaw tobietوەڵام دانەوە
#16

بةريز زياتر بةهؤى تةربوونى لامم بكةيةتى ئةمةش وادةكات ب بريت وا باشترة سةرى لام بةكةى بة زةرفيك داى بؤشىوەڵام دانەوە
#17

سلاو وريز بو هه مووتان باشترين ريكا بو جاره سه ركردني ده بى سه حن هه موو كون بيت
يان ده بى سه حنى له زاويه بن ديوارىوەڵام دانەوە


گواستنەوەی خێرا:


ئامادەبوانی ئەم بەشە: 1 میوانەکان