سکای کورد
كه نالى نوى بو جهازى sat com sc-1616 super - وەشانی گونجاو بۆ چاپکردن

+- سکای کورد (http://sky-kurd.com)
+-- بەش : جئهازە ئێچدیە بچوکەکان (http://sky-kurd.com/forumdisplay.php?fid=85)
+--- بەش : satcom HD (http://sky-kurd.com/forumdisplay.php?fid=92)
+--- بابەت : كه نالى نوى بو جهازى sat com sc-1616 super (/showthread.php?tid=3656)كه نالى نوى بو جهازى sat com sc-1616 super - ferasabas72 - 07-10-2019

<p>http://sky-kurd.com/up/uploads/156270759969291.rar</p>