سکای کورد
جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه‌ - وەشانی گونجاو بۆ چاپکردن

+- سکای کورد (http://sky-kurd.com)
+-- بەش : کۆمپیوتەر و مۆبایل (http://sky-kurd.com/forumdisplay.php?fid=43)
+--- بەش : فێرکاری کۆمپیوتەر (http://sky-kurd.com/forumdisplay.php?fid=51)
+--- بابەت : جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه‌ (/showthread.php?tid=218)

لاپەڕەکان: 1 2


جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه‌ - nakamsat (شاهۆسات) - 07-22-2016

سلاو

جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه‌ ره‌ كان


RE: جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه‌ - baran - 07-24-2016

دەستەکانت خۆش براکەم سەرکەوتوبیت


RE: جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه‌ - shamall - 07-25-2016

دەستان خۆش بێت.


RE: جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه‌ - mohammed - 08-03-2016

دەستەکانت خۆشبێت


RE: جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه‌ - Saman Tak dill - 02-17-2017

dastxosh


RE: جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه‌ - kodo hd - 02-23-2017

Dest xosh


RE: جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه‌ - abunehad - 05-30-2017

سوباس كيانه


RE: جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه - serano - 02-19-2018

ده ست خؤش برام


RE: جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه - serano - 02-19-2018

ده ست خؤش برام


RE: جۆنێتی ئیشبێكردنی یان كراك كردنی به‌ رنامه‌ ی ProgDVb وه‌ كردنه‌وه‌ی كه‌نالا مشه‌ فه - serano - 02-25-2018

ده ست خؤش برام